disclaimer

Ondanks da alle informatie op deze website met zorg samengesteld is uit onze gegevens is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Noch Steenhouwerij Klein V.O.F. , noch site42 weBDesign is hiervoor aansprakelijk.

Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Steenhouwerij Klein V.O.F. en/of site42 weBDesign zijn dan ook niet aansprakelijk voor door derden op deze website geplaatste informatie zoals bijvoorbeeld , maar niet uitsluitend, mededelingen, prijzen, productspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op deze website vermelde informatie zijn verricht.

Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met de site42 weBDesign en vermeld als onderwerp de naam van de website.